ŚLUZY

CZAS PRACY

CZAS PRACY
Wszystkie śluzy są otwarte od WTORKU do NIEDZIELI oraz w święta państwowe w godz. 9.30 - 13.30 i 14.00 - 18.00

Czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień
Wszystkie śluzy są otwarte od WTORKU do NIEDZIELI oraz w święta państwowe w godz. 9.30 - 13.30 i 14.00 - 18.00

Październik do 11.10.2020
Wszystkie śluzy są otwarte od PIĄTKU do NIEDZIELI oraz w święta państwowe w godz. 9.30 - 13.30 i 14.00 - 18.00

Loď ve zdymadle

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZEPŁYWANIA PRZEZ ŚLUZĘ

  1. Do śluzy wpływa się z najniższą możliwą prędkością po zapaleniu się zielonego światła lub na polecenie obsługi.
  2. W śluzie nigdy nie wolno mocno wiązać łodzi ani jej opuszczać. Gdy poziom wody się zmienia, istnieje ryzyko zaciśnięcia węzłów i łódź może zawisnąć.
  3. Przez cały czas wyrównywania różnicy poziomów wody należy zachować szczególną uwagę, aby łódź nie stanęła w poprzek lub nie zawisła na cumach.
  4. W pobliżu śluz gromadzą się pływające zanieczyszczenia, kawałki drewna, gałęzie, butelki PET itp. Wypływając do śluzy i wypływając z niej, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dostały się pod śrubę łodzi i jej nie uszkodziły.
  5. W każdym przypadku należy postępować zgodnie z poleceniami obsługi śluzy.