BAŤŮV KANÁL (KANAŁ BATY)

BAŤŮV KANÁL (KANAŁ BATY)

Pomysł uregulowania rzeki Morawy powstał około 1927 roku. Od razu zwrócił uwagę wielkiego przemysłowca Tomáša , który był siłą napędową rozwoju przemysłu w całym regionie. Niestety, pięć lat później Tomáš zmarł tragicznie. Nie zniechęciło to jednak jego następcy Jana Antonína , który nie uląkł się odważnego przedsięwzięcia i kontynuował budowę kanału.

Výletní motorová loď „Mojena“

Statek wycieczkowy „Mojana”, który oprócz załogi mieścił 25 turystów, podczas rejsu po rzece Morawie w 1937 roku

Regulacja rzeki Morawy poprzez budowę sztucznego kanału była niezwykle korzystna dla wszystkich. Transport rzeczny oznaczał duże oszczędności środków finansowych, jakie pochłaniał transport kolejowy węgla brunatnego z kopalni w Ratíškovicach do fabryk w Otrokovicach. Ponadto udało się zbudować system melioracyjny w okolicach rzeki Morawy i co równie ważne, podjęto pierwsze kroki, aby zrealizować marzenie o połączeniu wielkich europejskich rzek Dunaju, Odry i Łaby.

Remorkér Baťa II

Holownik II przepływa przez śluzę w porcie Baťov w Otrokovicach, zdjęcie zostało zrobione po rozpoczęciu transportu po kanale 2 grudnia 1938 r.

Niezwykle skomplikowana budowa Kanału Baty przebiegła w latach 1934-1938. Trasa żeglugowa liczyła 51,8 km. Łodzie musiały przepłynąć przez 14 śluz, które regulowały różnice wysokości. Jednak oprócz śluz trzeba było zbudować wiele innych skomplikowanych budowli technicznych, na przykład podnoszone mosty kolejowe czy jazy z automatyczną regulacją poziomu na stopniach piętrzących.

Výklopník

Wywrotnica wagonów z węglem brunatnym dla łodzi w pobliżu Sudoměřic w 1939 r.

Podczas II wojny światowej kanał został poważnie uszkodzony przez wojska niemieckie, a zaraz po wojnie znacjonalizowano fabryki , do których należał Kanał Baty. W latach sześćdziesiątych transport towarowy ze względu na jego nierentowność został całkowicie zaniechany. Życie wróciło na tę wyjątkową drogę wodną dopiero w połowie lat 90 XX wieku, gdy na Kanale Baty zaczęto podejmować różne działania na rzecz rozwoju turystyki, a wraz z nimi powoli zaczęły pojawiać się wypożyczalnie łodzi, bez których turystyka na tej drodze wodnej byłaby niemożliwa.

Osobní loď Morava

Statek pasażerski Morava wypływa ze śluzy Spytihněv podczas wznowienia żeglugi na kanale Otrokovice-Rohatec w 1947 r.

Dziś Kanał Baty jest znanym turystycznym szlakiem wodnym, z którego korzysta coraz więcej osób. Kanał Baty jest idealnym miejscem na pełne wrażeń wakacje na łodzi, wśród przepięknej przyrody, podczas rejsu drogą wodną, prowadzącą przez malownicze miasta i wsie z licznymi zabytkami.

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Obecnie Kanał Baty służy wyłącznie do celów turystycznych i jest oznaczony jako droga wodna klasy 0. W związku z tym można bez zezwolenia sterować po nim małymi jednostkami silnikowymi o mocy do 20 kW, które są zdolne tylko do żeglugi wypornościowej z maksymalną prędkością 20 km/h. Każda osoba powyżej 18 roku życia może np. u nas, w wypożyczalni Spytihněv, wypożyczyć dowolną łódź mieszkalną (hausbot) lub łódź z silnikiem i po krótkim przeszkoleniu ruszyć na spotkanie nowych wrażeń w czasie rejsu po Kanale Baty.

Hausbot Romian

Hausbot podczas żeglugi po rzece Morawie

Długość Kanału Baty wynosi obecnie około 60 km (Otrokovice - Skalice). Niektóre odcinki prowadzą po rzece Morawie, a inne przez sztucznie wykopane odcinki kanału (przybliżona głębokość sztucznie utworzonych dróg wodnych wynosi ok. 1m). Aby zapewnić bezproblemową żeglugę, na całej trasie działa 13 śluz, dzięki czemu łatwo pokonywać różnicę poziomów. Rejs jest interesujący również ze względu na dużą liczbę mostów (56), z których wiele jest unikatowymi zabytkami techniki. Oprócz kilkudniowego rejsu hausbotem lub przejażdżki łodzią, dużą popularnością cieszą się też duże statki wycieczkowe, które oferują przyjemne wycieczki po Kanale Baty i rzece Morawie.

Loď Morava

Statek wycieczkowy Morava na 60 osób wypływa ze śluzy Kunovský jez.

Podejmowane są starania o rozbudowę Kanału Baty, a tym samym możliwość zapewnienia jeszcze większych wrażeń. W najbliższej przyszłości Kanał Baty powinien zostać przedłużony do 76 km. W ten sposób ta droga wodna byłaby spławna od miasta Kromieryż do Hodonína.