Přírodní krásy

Bobři na jižní Moravě
Ještě donedávna spojovala většina lidí jméno tohoto našeho největšího hlodavce s rozsáhlými jezerními oblastmi Kanady, nebo panenskou přírodou severní Euroásie. Proto bylo bezesporu velkým překvapením zjištění výskytu bobra v roce 1986 na jižní Moravě v lužních lesích mezi Lednicí a Nejdkem na lokalitě s názvem Herdy. První, kdo objevili typicky ohryzané kmeny stromů, byli pravděpodobně místní lesníci, myslivci a rybáři. Snad kvůli obavám o jeho další osud, mluvili o místu jeho výskytu jen velmi neradi a s patřičnou dávkou tajemna. Důvody k mlčení vycházely především z obecně známých skutečností, že bobr byl u nás vyhuben a stejné neštěstí by mohlo potkat také navracející se jedince.