Výňatek z výpujčních podmínek

 1. Před nastoupením plavby je třeba složit podle typu lodě kauci, která Vám bude vrácena v plné výši, pokud loď vrátíte v pořádku a splníte výpůjční podmínky.
  Jakmile vyplujete, vůdce plavidla je zodpovědný za průběh plavby, posádku i loď, za jakékoliv její poškození, znečištění, potopení nebo ztrátu. Za znečištěnou loď Vám bude účtováno 1.000,- Kč navíc. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za ztrátu plavebního času vlivem špatného počasí, kolize, vodním stavem, stavem vodní cesty apod. Neposkytneme Vám žádnou náhradu ani slevu, pokud loď vrátíte dříve nebo vlastní vinou odplujete později. Chcete-li si vzít svého psa, je třeba domluvit se předem.Vyhrazujeme si právo odmítnout předání lodě osobě, která podle našeho názoru není způsobilá k vedení této lodě, převzetí odpovědnosti za ni, a to, i když se tak stane v čase, kdy máte nastoupit plavbu.
  Zavazujeme se, že hausbót je připravený, plavby schopný a v pořádku, náležitě vybavený a doplněný palivem na celou Vaši plavbu.
  Jsme schopni zajistit parkování pro Váš automobil v uzavřeném areálu za 50,- Kč/den.
 2. Cena pronájmu a způsob úhrady
  Rezervační záloha je 3.000,- Kč.
  Doplatek uhradíte hotově na místě před vypůjčením lodě zároveň s kaucí.
  Cena je podle období stanovena ceníkem.
  Platbu zálohy je možné provést převodem na účet, složenkou nebo hotově v sídle půjčovny.
 3. Změny před termínem
  Pokud nastanou okolnosti, které brání půjčovně v plnění služeb podle dohodnutých podmínek, je tato povinna bez odkladu informovat zákazníka. Nepříznivé vodní (plavební) ani povětrnostní podmínky nejsou důvodem k odstoupení klienta od smlouvy. Podle možností bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín. Zákazník má právo odstoupit od závazné objednávky kdykoliv před převzetím lodě. Zprávu o zrušení objednávky je třeba podat písemně poštou, nebo osobně do sídla půjčovny. Pro výši storno poplatku je rozhodující datum doručení zprávy o zrušení. Storno 41 dnů a více před termínem plavby 500,- Kč (paušální náhrada nákladů spojených s administrací). Storno 40 dnů a méně před termínem plavby 3.000,- Kč (výše zaplacené zálohy).